A-Forum
כנסים צור קשר שאלות נפוצות אודות הפורום חברות בפורום כניסה לפורום עמוד הבית

הפורום הישראלי לניהול ארגוני בחברות
 
A-Forum  החדש יוצא לדרך
בספטמבר 2012 הושק אתר חדש ל-A-forum המחזק ומעצים את הפעילות האינטרנטית שכבר הייתה קיימת במסגרת האתר הקודם. הרעיון באתר החדש, המשמש כרשת חברתית מקצועית הוא לאפשר לחברי הפורום לחפש ולתת מידע בקלות ובאופן מיידי.
 על הפיתוח הטכנולוגי החדשני של האתר המשמש כרשת חברתית עבור חברי הפורום ועל ניהול הרשת החברתית אחראית חברת "צופית הוצאה לאור". 
האינטראקציה הרחבה של מקבלי החלטות בארגונים מובילים, על גבי התשתית הטכנולוגית החדשה, מאפשרת מבט מערכתי נרחב, קיום פורום מקצועי, חי ודינמי לשיתוף פעולה עסקי, הרחבת הרשת העסקית והחברתית עם בעלי תפקידים מקבילים בארגונים אחרים, החלפת מידע, המלצות ועדכונים ועוד.

הצטרפות לפורום:
http://www.a-forum.co.il/aforum/enter_furom.php 
 
עמוד הבית | תקנון | מערכת מידע